Брендинг і контррепутаційні стратегії

Предметом курсу є вивчення сукупності принципів, методів та технологій створення бренду у видавничому та медіасегменті на основі клієнтоорієнтованого підходу. На прикладах конкретних брендів (методика кейс-стаді) буде розглянуто актуальні моделі та прийоми побудови сильного бренду у медіаіндустрії:

вивчення моделей побудови архітектури бренду;

поетапне створення та апробування бренду на медіаринку;

розробка комунікаційної стратегії;

створення візуальних ідентифікаторів бренду;

формування лояльності споживачів до бренду;

вивчення інструментів для проектування, просування та капіталізації медіабренду.

У результаті вивчення курсу студенти отримують теоретичні знання та набудуть практичних навичок використання основних інструментів брендінгу для формування:

структури ідентичності торговельної марки та бренду;

функціональних та змістових атрибутів бренду;

позитивного іміджу та репутації бренду;

індивідуальності бренду.

Студенти зможуть професійно:

формувати ідентифікатори бренду;

створювати неймінг бренду;

мінімізувати ризики під час виведення нової марки;

використовувати методики центрового або диференційованого позиціонування бренду;

проводити маркетингові дослідження;

проводити бренд-трекінги, холл-тести, психосемантичні дослідження (бренд меппінг, карти репутації та популярності);

формувати комплекс інтегрованих маркетингових комунікацій у брендінгу;

розв’язувати стратегічні задачі керування брендом.

...