Освітня магістерська програма «Медіакомунікації в бізнесі»

Інститут журналістики представляє магістерську програму «Медіакомунікації в бізнесі» за спеціальністю № 061 «журналістика».

Освітньо-професійна програма дозволить:

отримати високий рівень знань і навичок, пов’язаних із вибудовуванням бізнес-моделей, їх удосконаленням та модифікуванням під актуальні потреби медіаринку;

сформувати комунікаційний потенціал для створення медіабренду;

випрацювати навички управління і формування практик медіаспоживання;

застосувати техніки управління мультиплатформними проектами;

опанувати основи універсальних та спеціалізованих бізнес-комунікацій, формати здійснення та цифровізації управлінських комунікацій підприємств/організацій/бізнесу, креативних ресурсів медіабізнесу та базові потенції топ-менеджменту;

набути досвід продюсування медіапрограм та проектів.

У форматі стажування за професійною кваліфікацією програма передбачає етап апробування, впровадження здобутих практичних знань із медіакомунікацій в бізнесі.

Упродовж навчального процесу магістри будуть здобувати досвід із проведення комунікаційного аудиту підприємств/організацій/бізнесу, зовнішньої та внутрішньої комунікації суб’єкта підприємницької діяльності, а також із розробки власних комунікаційних стратегій.

...