Управління мультиплатформними медіапроектами

Предметом курсу є розгляд на прикладах роботи конкретних зарубіжних та українських редакцій медій, книжкових видавництв специфіки управління мультиплатформним газетним, журнальним, книжковим виробництвом, ознайомлення з підходами до фізичної структури, планування та координації роботи, вибору первинної медіаплатформи, міжплатформної співпраці журналістів і редакторів, створення і розподілу контенту у моделях «окремі редакції медіаплатформ» і «єдина редакція медіаплатформ».

З використанням методик кейс-стаді буде розглянуто:

концепти «мультиплатформність», «крос-медіа» і «трансмедіа» у науці і практиці та залежність використання того чи того терміна від «національних дискурсивних звичок і домовленостей»; рівень міжплатформної комунікації та інтерактивної взаємодії з аудиторією як маркери розрізнення понять «мультиплатформність», «крос-медіа» і «трансмеда»;

типи сучасних проектів; поняття «видавничий проект»; класифікація типів видавничих проектів;

фази життєвого циклу проекту, розробка концепції проекту; формування інвестиційного задуму (ідеї) проекту; попередній аналіз здійсненності проекту; клопотання (декларація) про наміри; передінвестиційні дослідження; проектний аналіз; оцінка життєздатності та фінансової можливості реалізації проекту; техніко-економічне обґрунтування проекту;

організаційна структура і система взаємовідносин учасників проекту; формування команди, ключові ролі та ресурси мультиплатформних видавничих проектів;

сучасні методи і засоби організаційного моделювання проектів. Цифровізація системи управління колаборативним робочим процесом. Основні принципи організації віртуального офісу проекту;

функціональні можливості, переваги й недоліки різних цифрових платформ для проектного менеджмента;

моделі організування мультиплатформного газетного і журнального, книжкового виробництва;

специфіка управління трансмедійними проектами.

інструменти забезпечення якості проекту; процеси моніторингу і контролю в мультиплатформних проектах.

У результаті вивчення курсу студенти отримують теоретичні знання та здобудуть практичні навички управління видавничими проектами в умовах мультиплатформного медіавиробництва.

Курс побудовано з використанням технологій змішаного навчання на технологічній платформі Google Class.

...